Home  >  Corporate Governance Swedish  >  Bolagsstämma

Bolagsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar både kontroll och tillsyn genom sin rätt till att rösta. Tillämpliga lagar och regler samt Bolagets bolagsordning utgör ramen för vilka ärenden som ska behandlas vid en bolagsstämma. Aktieägare har rätt att delta och rösta på stämman, i person eller genom fullmakt.