Home / Corporate Governance Swedish
English Svenska

Bolagsstyrning beskriver ramverket av regler och förfaranden enligt vilka Heimstaden styr och kontrollerar sin verksamhet. Målsättningen är att skapa värde genom att säkerställa ett effektivt beslutsfattande i linje med den övergripande affärsstrategin, vilket guidar verksamheten mot de mål Heimstaden satt upp och säkerställer att bolaget lever upp till sina åtaganden gentemot aktieägare, kunder, anställda, leverantörer och samhället i stort.

Working-at-Heimstaden

Styrdokument

Se aktuella bolagsstyrning- och policydokument.

Les Mer

Management-and-Leadership

Bolagsstämma

På bolagsstämman har aktieägarna rätt att lämna förslag på frågor till dagordningen, delta, yttra sig och rösta.

Les Mer